Standplaats kermis - Aanvraagformulier

Standplaats aanvraag op de openbare kermis: *

Mijn gegevens

Adresgegevens

Gewenste afmetingen voor een volledig opgesteld kraam

Bij de aanvraag moeten ook steeds de onderstaande documenten bijgevoegd worden (indien van toepassing op de kermisactiviteit):

- machtiging kermisactiviteiten of ambulante activiteiten

- foto of afbeelding van het kermistoestel

- bewijs van risicoanalyse (voor eerste ingebruikname)

- opstellingsinspectie (na elke montage) – afleveren na opzetten kermiskraam (zie bijlage kermisreglement)

- onderhoudsinspectie (jaarlijks)

- periodiek nazicht (om de 3 jaar voor type A of om de 10 jaar voor type B)

- verzekeringsattest burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico
- toelating/erkenning FAVV

- bewijs van overname kermiskraam

Afvalbeleid (keuze aanvinken)

Artikel 14      Afvalbeleid

1° De kermisexploitanten zullen aan hun kraam een groene vuilniszak van de gemeente in een staander voorzien om de gebruikers toe te laten hun papierafval ed. er in te deponeren. De vuilniszakken dienen elke avond verwijderd te worden in de grijze container die door de gemeente zal geplaatst worden voor de duur van de kermis. Er wordt per kermis een verantwoordelijke aangeduid die ’s avonds de container opent en nadien weer afsluit om sluikstorting tegen te gaan.

2° Na het beëindigen van de kermis, en vooraleer de standplaats te verlaten, dient de vergunninghouder ervoor te zorgen dat de locatie netjes opgeruimd is. Bij nalatigheid zal dit gebeuren door de gemeentelijke diensten, op kosten van de overtreder.