Certificering van technici en bedrijven voor brandbeveiligingssystemen

U hebt een Vlaamse erkenning als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur nodig als u werkzaamheden uitvoert aan stationaire brandbeveiligingsapparatuur met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen waarbij er een mogelijk risico op emissies bestaat.

Het gaat om de installatie, het onderhoud, de reparatie, de buitendienststelling, de controles op lekkages en de terugwinning van deze stoffen.

Download hier de lijst met erkende technici brandbeveiligingsapparatuur.

Voorwaarden

Om erkend te worden als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • in het bezit zijn van een Europees certificaat als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur (certificaat van bekwaamheid)

U hebt al een Europees certificaat als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur

Hebt u al een Europees certificaat als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur, dan kunt u ook het Vlaamse erkenningsbewijs krijgen. U moet zich wel aanmelden bij de Vlaamse overheid vóór u begint te werken in het Vlaamse Gewest. Die verplichting geldt voor technici die:

 • buiten het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben
 • in het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben, maar nog geen Vlaams erkenningsbewijs hebben.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkend technicus moet u wel voldoen aan enkele verplichtingen.

Meer info over de verplichtingen voor erkende technici voor brandbeveiligingsapparatuur.

Het bedrijf waarvoor de technicus werkt, moet ook een erkenning als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur hebben.

  Procedure

  U hebt nog geen Europees certificaat als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur

  Wie als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur aan de slag wil in het Vlaamse Gewest en nog niet over een Europees certificaat beschikt, moet deelnemen aan een examen in een erkend opleidingscentrum. Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkonderdeel. De inhoud van het theorie- en praktijkexamen is vastgelegd in bijlage bij verordening nr. 304/2008.

  Download hier de overzichtslijst met erkende opleidingscentra voor technici brandbeveiligingsapparatuur.

  Wie slaagt voor het examen, ontvangt een Europees certificaat (certificaat van bekwaamheid) en een Vlaams erkenningsbewijs.

  U hebt al een Europees certificaat als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur

  Als u het Europese certificaat hebt behaald maar nog niet de Vlaamse erkenning, moet u zich eerst aanmelden via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving klik op ‘Ga naar het erkenningenloket’; aanmelden met eID).

  Beschikt u niet over een Belgische eID, dan moet u uw melding met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP, versturen.

  Voeg de volgende gegevens bij uw melding:

  • een kopie van het Europese certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
  • de identificatiegegevens van de technicus:
   • de voor- en achternaam
   • het rijksregisternummer of BIS-nummer als u niet over een rijksregisternummer beschikt. Het BIS-nummer is een uniek identificatienummer voor niet-Belgen. Het bestaat uit 11 cijfers zoals het rijksregisternummer. Niet-Belgen die bij een Belgische werkgever werken of in België wonen, krijgen automatisch een BIS-nummer. Als u geen BIS-nummer heeft, kan u dit aanvragen via een afspraak op een registratiekantoor. Klik hier voor meer informatie over het bekomen van een BIS-nummer.
   • het telefoonnummer en e-mailadres van de technicus
   • de naam en het ondernemingsnummer van het bedrijf waarvoor de technicus werkt. Als het bedrijf geen ondernemingsnummer heeft, dan bezorgt u het adres van de maatschappelijke zetel en het btw-nummer van het bedrijf.

  Bedrag

  Als erkend technicus voor brandbeveiligingsapparatuur moet u een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

  • Voor 2022 bedraagt deze retributie: 30 euro.
  • Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

  Regelgeving

  Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).