Project Sterrebeeksesteenweg ontheffing aanvragen

Van midden maart tot eind mei 2019 zullen ingrijpende riolerings- en wegeniswerken plaatsvinden aan de Sterrebeeksesteenweg in Kortenberg en Everberg. Vanaf april 2018 wordt de Sterrebeeksesteenweg hierdoor volledig afgesloten. Een omleiding voor lokaal verkeer wordt voorzien via de wijk Armendaal en het centrum van Kortenberg. Op werkdagen zal tijdens de ochtend- en avondspits een doorgangsverbod van kracht zijn omdat het onverantwoord is al het doorgaand verkeer (5000 voertuigen per dag) door de wijk en door het centrum te laten rijden. De wegen langs waar de lokale omleiding loopt, hebben immers onvoldoende capaciteit om dit verkeer op te vangen tijdens de spitsen.

Om dit doorgangsverbod efficiënt te kunnen handhaven, worden er ANPR-camera’s met automatische nummerplaatherkenning en trajectcontrole ingezet. Als u zonder een vergunning door het gebied rijdt op de vermelde tijdstippen, zult u vanaf april beboet worden. Buiten de ochtend- en avondspits en tijdens het weekend kan iedereen de camerazone doorrijden.

Inwoners binnen het cameragebied worden allemaal persoonlijk aangeschreven en ontvangen logingegevens voor een webomgeving waarin zij hun voertuigen kunnen aanmelden voor een vergunning. Zij kunnen ook vaste bezoekers een permanente vergunning verlenen en toevallige bezoekers een dagontheffing toekennen.

Ook handelaars of ondernemers in het cameragebied zullen aan hun klanten een ontheffing kunnen toekennen. 

Daarnaast kunnen andere chauffeurs (zowel inwoners als niet-inwoners van Kortenberg) een vergunning aanvragen om door het cameragebied te rijden. Voor inwoners van het ruimere projectgebied (Everberg, Meerbeek, Kortenberg-Zuid – ten zuiden van de Leuvensesteenweg) is geen motivering vereist. Andere chauffeurs moeten een bestemming in het cameragebied kunnen aantonen.

 

 

Voorwaarden

Om een vergunning aan te vragen om gebruik te maken van de lokale omleidingen binnen het cameragebied moet u voldoen aan volgende voorwaarden:

U bent een inwoner van het bredere projectgebied: van Everberg, Meerbeek en Kortenberg-Zuid (ten zuiden van de Leuvensesteenweg - N2). Vraag een ontheffing aan als inwoner van het bredere projectgebied: van Everberg, Meerbeek en Kortenberg-Zuid.

of

U bent een inwoner van Kortenberg-Noord (de Leuvensesteenweg - N2 en het gebied ten noorden daarvan) of Erps-Kwerps en kunt een frequente bestemming in het cameragebied aantonen - bijvoorbeeld:

 • u bent daar tewerkgesteld
 • u bezoekt daar regelmatig een familielid
 • u moet daar wekelijks een kleinkind gaan ophalen
 • u bent een klant of leverancier van een handelaar/ondernemer
 • u moet in het cameragebied zijn omdat u voor een nutsmaatschappij werkt
 • u bent een zorgkundige of hulpverlener met patiënten in het cameragebied
 • u bent een koerierdienst, pakketdienst of postbedrijf
 • ...

Ook voor een occasionele bestemming kunt u een aanvraag indienen. U dient uw aanvraag te motiveren door uw bestemming toe te lichten. Vraag een ontheffing aan als inwoner van Kortenberg-Noord (de Leuvensesteenweg - N2 en het gebied ten noorden daarvan) of Erps-Kwerps met een frequente bestemming in het cameragebied.

of

U bent geen inwoner van Kortenberg maar kunt een frequente bestemming in het cameragebied aantonen - bijvoorbeeld:

 • u bent daar tewerkgesteld
 • u bezoekt daar regelmatig een familielid
 • u moet daar wekelijks een kleinkind gaan ophalen
 • u bent een klant of leverancier van een handelaar/ondernemer
 • u moet in het cameragebied zijn omdat u voor een nutsmaatschappij werkt
 • u bent een zorgkundige of hulpverlener met patiënten in het cameragebied
 • u bent een koerierdienst, pakketdienst of postbedrijf
 • ...

Ook voor een occasionele bestemming kunt u een aanvraag indienen. U dient uw aanvraag te motiveren door uw bestemming toe te lichten. Vraag een ontheffing aan als niet-inwoner van Kortenberg met een frequente bestemming in het cameragebied.

Procedure

Vul het juiste formulier in.

Bedrag

Kosteloos

Contactinformatie