Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen

Als eigenaar van zonnepanelen krijgt u in bepaalde gevallen een groenestroomcertificaat voor een bepaalde hoeveelheid opgewekte elektriciteit.

Nieuwe zonnepanelen? Nieuwe projecten met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 5 MW komen niet in aanmerking voor groenestroomcertificaten.
U kunt (via een premie of een call) wel steun aanvragen voor nieuwe zonnepanelen met een vermogen:

 • kleiner dan 10 kW kunnen in aanmerking komen voor eenmalige premie.
 • groter dan 25 kW tot en met 5 MW kunnen in aanmerking komen voor de call groene stroom.

Bestaande zonnepanelen? Enkel als u voor uw zonnepanelen recht hebt op groenestroomcertificaten kunnen er groenestroomcertificaten toegekend worden.

 • Plaatste u zonnepanelen vóór 2013, dan krijgt u 1 certificaat per 1.000 kWh.
 • Plaatste u in of na 2013 uw zonnepanelen dan is het aantal kWh voor één certificaat afhankelijk van de bandingfactor. Welke bandingfactor van toepassing is, hangt af van de startdatum en het vermogen van de installatie. Bij de berekening van het aantal certificaten wordt er altijd rekening gehouden met de geldende (geactualiseerde) bandingfactor op het moment van de productie.

Voorwaarden

Groenestroomcertificaat

 • De nieuwe productie-installatie is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • De nieuwe productie-installatie wekt elektriciteit op uit een hernieuwbare energiebron.
 • De technologie van uw productie-installatie is opgenomen in een representatieve projectcategorie of u hebt een projectspecifieke bandingfactor verkregen.
 • De productie-installatie heeft een AREI-keuring ondergaan en een geldig en volledig keuringsverslag gekregen.
 • De steunperiode is nog niet voorbij.

U ontvangt geen groenestroomcertificaten als:

 • dit maatschappelijk onverantwoord is (bijv. hoogwaardig hout als brandstof)
 • de steunperiode voorbij is (in bepaalde gevallen zijn verlengingen mogelijk)
 • er geen projectcategorie bepaald is
 • de representatieve projectcategorie wijzigt
 • het aanvraagdossier niet binnen de drie jaar na indienstname ingediend is
 • het aanvraagdossier niet binnen de drie jaar vervolledigd werd
 • uw installatie een omvormervermogen heeft dat kleiner dan of gelijk is aan 10 kW en gekeurd werd na 14 juni 2015
 • uw nieuwe installatie een omvormervermogen groter dan 25 kW tot en met 5 MW heeft. In dit geval komt u in aanmerking voor de call groene stroom.

Procedure

Na de AREI-keuring en de opstart van uw zonnepanelen moet u uw installatie aanmelden bij de netbeheerder. Installaties groter dan 10 kW kunnen pas worden aangemeld nadat de productiemeter werd geplaatst door de netbeheerder.
Voor een grote installatie moet u voor de opstart contact opnemen met netbeheerder Fluvius.

Geef uw meterstand door in de toepassing van uw netbeheerder. Deze toepassing wordt in april 2022 vernieuwd en is tijdelijk buiten gebruik. Nadat de meterstand wordt goedgekeurd, wordt het bijhorende groenestroomcertificaat automatisch aan de netbeheerder verkocht als u daarvoor gekozen hebt.
Voor installaties groter dan 10 kW, geeft de netbeheerder de meterstanden elke maand automatisch door.

De netbeheerders voeren controles uit op de aanmelding van zonnepanelen en het correct doorgeven van de meterstanden voor groenestroomcertificaten. Als er energiefraude wordt vastgesteld, kan de netbeheerder u een boete opleggen.

Bedrag

Welke bandingfactor van toepassing is, hangt af van de startdatum en van het vermogen van de installatie.
Op Energiesparen.be vindt u een overzicht van de bandingfactoren.

Uitzonderingen

Voor nieuwe installaties groter dan 5 MW kan een projectspecifieke steun worden aangevraagd bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010