Groeifinanciering

Dynamische groeibedrijven met een duurzaam competitief voordeel die nood hebben aan extra financiële slagkracht, kunnen een beroep doen op groeifinanciering.

De oplossing van Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) voor groeibedrijven bestaat in de eerste plaats uit mezzaninefinanciering, aangeduid als Groeimezzanine. Groeimezzanine wordt toegekend onder de vorm van een achtergestelde lening. Het basisscenario bestaat erin dat dankzij de verstrekking van Groeimezzanine nieuwe middelen in de onderneming terechtkomen en dat daardoor een hefboom gecreëerd wordt voor het aantrekken van bijkomende schuldfinanciering en/of aandelenkapitaal.

Groeimezzanine wordt toegekend voor een looptijd van maximaal 10 jaar.

Daarnaast neemt PMV ook risicodragend deel aan de internationale expansieplannen van Vlaamse ondernemingen met het Fonds Vlaanderen-Internationaal of zoekt zij naar oplossingen op maat.

Voorwaarden

Groeimezzanine wordt altijd toegekend met het oog op de ondersteuning van de verdere groei van de Vlaamse onderneming. De doelgroep van Groeimezzanine bestaat uit ondernemingen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de onderneming is een kmo of grote onderneming
  • de onderneming heeft een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest
  • de onderneming heeft een stevige staat van dienst in het genereren van cashflows
  • de onderneming heeft een evenwichtig uitgebouwd managementteam
  • de onderneming kan een stevig onderbouwd businessplan voorleggen dat getuigt van groeiambities en dat ook de capaciteit aantoont om huidige en toekomstige schulden terug te betalen.

Procedure

Neem contact op met PMV.

Bedrag

Het bedrag van Groeimezzanine ligt tussen 500.000 euro en 5 miljoen euro.

De vergoeding bestaat uit een vaste interest, te betalen op kwartaalbasis, aangevuld met een variabele of uitgestelde interest.