Anderen helpen tijdens de coronacrisis: Kortenberg Helpt

6
apr
2020

Het Welzijnshuis van Kortenberg wil de solidariteit tussen Kortenbergse inwoners tijdens de coronacrisis faciliteren. Uiteraard zou het fijn zijn als iedereen zorg draagt voor mensen in hun directe omgeving: buren, familie en vrienden. Maar er zijn jammer genoeg ook mensen die niet kunnen rekenen op familie of vrienden in de nabijheid en die (nog) geen contacten hebben met buren. Deze mensen wil het Welzijnshuis Kortenberg met het initiatief ‘Kortenberg Helpt’ in contact brengen met mensen die bereid zijn hulp te bieden.

Wie hulp wil bieden kan bijvoorbeeld boodschappen doen, eten of medicijnen brengen, voor huisdieren zorgen, maar ook zorgen voor sociaal contact door een briefje of kaartje te sturen of door eens te telefoneren, …

Op www.kortenberg.be/kortenberg-helpt vinden inwoners affiches die ze kunnen afdrukken en vervolgens aan hun raam kunnen hangen. Zo kunnen ze aan mensen in hun nabije omgeving kenbaar maken dat ze hulp bieden of hulp nodig hebben. Ook kunnen hulpbieders een kaartje downloaden waarop ze hun contactgegevens kunnen invullen en de soort hulp die ze willen bieden. Dit kaartje kunnen ze bij buren, van wie ze vermoeden dat die best wat hulp kunnen gebruiken, in de bus stoppen. Via een aanmeld- en aanvraagformulier kunnen mensen respectievelijk via de website ook hulp aanbieden of aanvragen als er niet iemand beschikbaar is in de directe omgeving.

Om de administratieve afhandeling door het Welzijnshuis zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt gevraagd om zoveel mogelijk gebruik te maken van de website om hulpvragen en hulpaanbod kenbaar te maken aan het Welzijnshuis, maar mensen die geen mogelijkheid hebben om dit online te doen, kunnen hulp ook telefonisch aanvragen of aanbieden via het nummer 02 755 22 77, op weekdagen tussen 9 en 17 u.

Het gemeentebestuur is zich ervan bewust dat niet iedereen bereikt zal worden langs digitale weg. Het rekent erop dat buren en inwoners mekaar zoveel mogelijk informeren over het bestaan van dit initiatief en ook affiches zullen afdrukken voor wie niet online actief is of geen printer ter beschikking heeft. Het gemeentebestuur zal zelf ook nog papieren affiches en kaartjes verspreiden via verschillende kanalen. In ieder geval hoopt het gemeentebestuur dat aan deze oproep tot solidariteit massaal gevolg zal worden gegeven door de Kortenbergse inwoners.

Neem contact op met de dienst Gezondheid & Zorg van het Welzijnshuis via www.kortenberg.be/kortenberg-helpt,
02 755 22 77 (op weekdagen tussen 9 en 17 u.) of kortenberghelpt@kortenberg.be.

Blijf steeds op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.

Contactinformatie